Zhuhai Eastsun Technology Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $53,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
RoHS RoHS TXB Rheinland Testing Services Corp Limited EAS&RFID security anti-theft hard tag 2016-03-18 ~
CE CE TXB Rheinland Testing Services Corp Limited Electronic Shelf Labels 2016-03-19 ~
CE CE TXB Rheinland Testing Services Corp Limited EAS&RFID security anti-theft hard tag 2016-03-17 ~
RoHS RoHS TXB Rheinland Testing Services Corp Limited EAS&RFID security anti-theft hard tag 2016-03-19 ~
FCC FCC TXB Rheinland Testing Services Corp Limited EAS&RFID security anti-theft hard tag 2016-03-19 ~
CE CE TXB Electronic Shelf Labels 2016-03-18 ~
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
A start-stop system and method of the E-tag ZL 2016 1 0037220.0 A start-stop system and method of the E-tag INVENTION 2016-01-20 ~ Đã xác minh
A binding system and method of E-tag ZL 2016 1 0038854.8 A binding system and method of E-tag INVENTION 2016-01-20 ~ Đã xác minh
RFID Electronic Labels and Logistics Parcels for Logistics Parcels ZL 2015 2 1143220.6 RFID Electronic Labels and Logistics Parcels for Logistics Parcels UTILITY_MODEL 2016-08-09 ~ 2025-12-31 Đã xác minh
Electronic label ZL 2016 2 0059935.1 Electronic label UTILITY_MODEL 2016-06-28 ~ 2026-01-21 Đã xác minh
Binding system for electronic price tag 5458524 Binding system for electronic price tag UTILITY_MODEL 2016-01-19 ~
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
EASTSUN 15995833 EASTSUN Electronic Components, Accessories & Telecommunications>>Electronic Data Systems 2016-02-21 ~ 2026-02-20 Đã xác minh
EASTSUN 15995833 EASTSUN Electronic Components, Accessories & Telecommunications>>Displays, Signage and Optoelectronics>>Display Modules 2016-02-20 ~ 2026-02-20 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này