Zhuhai Eastsun Technology Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $53,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

About us:

ZHUHAI EASTSUN TECHNOLOGY CO., LTD was established in 2012, dedicated in the development of internet of things(IOT) , is specialized in designing,developing and manufacturing passive RFID UHF tags and electronic shelf label solutions for key market application in Retail, IT & Logistic Assets management, Health care and Industry manufacture.

EASTSUN products are certificated by CE and RoHS. As a result of our high quality labels and outstanding customer service, we have gained a global sales network reaching Europe, South America, North America and the Middle East. EASTSUN has cooperated with many clients both from domestic and overseas, and has obtained consistently high praise from our customers since it was set up.

 

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu